Reklamačný poriadok

Odstúpiť od kúpnej zmluvy je podľa Občianskeho zákonníka možné do 14 dní od zakúpenia e-knihy, alebo e-časopisu. A to v prípade, že e-kniha, alebo e-časopis nebol-a skonzumovaná, e-kniha, alebo e-časopis nebol-a a stiahnutá do čítačky a nebol-a otvorená.


V Banskej  Bystrici dňa 06.04.2016