Dominik Dán

Dominik Dán

23.06.2017

Dominik Dán (* 1955) je pseudonym slovenského spisovateľa detektívnych románov.
O pravej identite sa na verejnosti ale i medzi fanúšikmi vedú spory. Po prvej desiatke kníh sa média začínali viac zaujímať o úspešného autora. Taktiež sa objavujú konšpirácie, že pseudonym je len značkou úspešných copywriterov. Autor začal komunikovať s verejnosťou cez rozhovory v elektronických médiách, v ktorých potvrdil, že je z radov kriminalistov. Okrem najbližších spolupracovníkov a pracovníkov poznajú jeho identitu niektorí novinári. Svoju identitu si stráži aj z profesionálneho hľadiska. Dán sa viackrát vyjadril, že by vystúpil z anonymity, no zatiaľ to necháva tak ako je. Nepravý je aj rok narodenia, ktorý sa uvádza na prebale jeho kníh. Ak by sme autora stotožňovali s detektívom Richardom Krauzom, bol by jednoznačne mladší. Richard Krauz nastúpil k polícii v roku 1985. Ku kriminálke nastúpil v roku 1988. Vo viacerých knihách sa spomína presný vek detektíva. V románe Hriech náš každodenný je to štyridsiatka.
Autor vo svojich knihách rieši kriminálne prípady, ktoré sa stali v tzv. „Našom meste“. Toto mesto nie je nikde konkrétne pomenované. Po prečítaní viacerých románov je zrejmé, že autor sa zaoberá prípadmi súvisiacimi s Bratislavou. Kým v prvých románoch jednoducho šifroval ulice či známe postavy (Remiáš - Eliáš, biskup Ján Jastrab - Ján Sokol, Pekárska dolina - Mlynská dolina), neskôr otvorene a presne pomenúvava reálie Bratislavy.
Hoci je jeho dielo monotematické a tieto prípady vždy riešia detektívi z oddelenia vrážd policajného zboru Nášho mesta, každá kniha je špecifická a písaná z iného uhlu pohľadu.
Čitatelia Dominika Dána pravidelne očakávajú dve detektívky ročne. Na letné a na zimné obdobie. Každá kniha je písaná v inom časovom období. Debut - Popol všetkých zarovná sa odohráva v roku 1996, jeho desiata kniha Mucha v roku 1990, jeho dvadsiata kniha Jednou nohou v hrobe v roku 1998. Po roku, alebo po dvoch Dán zvykne pokračovať v jednom zo starých námetov (Popol všetkých zarovná - Nehanebné neviniatko, Cela č. 17 - Žiješ iba dvakrát, Uzol - Básnik, Na podpätkoch - Nevinným sa neodpúšťa). Každá kniha je rozdelená do krátkych kapitol (30 - 70 kapitol v jednom románe). Spravidla rieši dva prípady, dejové línie, alebo na jeden prípad naviaže viacero ďalších mikropríbehov. Dej neplynie chronologicky, ale často sa príbeh jednej kapitoly odohráva časovo inak ako kapitola ďalšia.
Autorsky spolupracoval pri tvorbe slovenského seriálu Kriminálka Staré Mesto.Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org